Om klubben

om_klubbenFöreningen startades 1951 som en sektion under Skellefteå Motorsällskap (SMS) och gick då under namnet ”Jörnsektionen”. Föreningen har genom åren bedrivit verksamheter som folkrace, skotertävlingar, crosstävlingar och framförallt underhåll av skoterlederna runt Jörn med omnejd.

2006 bröt sig Jörnsektionen ut ur Skellefteå Motorsällskap och bildade en egen fristående förening under namnet Jörns Skoterklubb. De huvudsakliga arbetsområdena var då underhåll av skoterleder, skoterutflykter samt anordning av skotervisningar.

2008 tar Jörnträ över arrendet av skoterbanan i Jörn som genom åren har varit anläggningen för all motoraktivitet i trakten. Jörns Skoterklubb får då full nyttjanderätt på banan och börjar vintertid att anlägga där en isbana.

Jörns skoterklubb är en ideell förening och vår vision är att växa oss stark som förening med aktiva och engagerade medlemmar som tillsammans jobbar för att förbättra och driva underhållet av skoterlederna samt utveckla motoraktiviteter på skoterbanan i Jörn.