Reglemente 2024

Alla förare skall ha kört när loppet är över. Fria byten under loppet sker på avsedd plats. Snabbare trafik får absolut inte blockeras längre än nöden kräver. Kontakt är tillåtet men påkörningar av stillastående eller långsamtgående fordon är förbjudet. PIT- maneuver eller annan kraftigare kontakt med avsikt att förstöra mottävlandes fordon eller varvtid är strängeligen förbjuden. Vid överträdelser tilldelas först varning om inte förseelsen är av art att man direkt ombeds lämna tävlingsbanan. Det anses dock som en näst intill omöjlighet att göra en omkörning utan kontakt så var beredd på repor i lacken.

I områden utanför tävlingsbanan gäller gångfart.
Var vaksam vid bogseringar och fastkörningar då förare kan befinna sig på banan.
Respektera dessa enkla regler!
Må bästa lag vinna men framför allt, ha en riktigt kul dag!

ANMÄLNING 08.00 – 08.30
BESIKTNING 08.00 – 09.00
FÖRARSAMMANTRÄDE 09.00

Körningen sker mellan 10.00 till 11.30.
Lunch 11.30 till 12.30
Körningen fortsätter efter 12.30 till 14.00.

Generellt

· Laget skall bestå av minst 3st eller max 4st deltagare. Alla måste köra! Detta kommer att kontrolleras under loppet. Om inte alla kört så leder det till diskvalificering.
· Samtliga lag måste byta förare minst 3 ggr på därför avsedd plats (förarbyte under lunchpausen räknas), oavsett antalet förare. Förarbytena kontrolleras av funktionärer. Alla i teamet ska åka med i bilen och samtliga skall ha en hjälm av motortyp.
· Starterna sker efter lottning.
· Gångfart (max 10km/h) råder i depå,  från avfart fram till depå och förarbyte.

ALL KÖRNING SKER PÅ EGEN RISK!

Avgifter:
· Startavgiften är 800 kr / lag
100 kr / deltagare går till medlemskap i Jörns skoterklubb, vilket är ett krav för att få delta.
Avgiften, 800 kr, ska vara betald senast måndag 12:e februari.
Betalning via Swish (123 3203 395) . Ingen kontant betalning av startavgiften på tävlingsdagen.
Krav:
· Deltagare skall inneha körkort med behörighet B och därmed också då ha fyllt 18år.
· Alla skall vara helt nykter & drogfri!
· Presenning som täcker bilens yta på marken med marginal samt uppsamlingskärl (dunk & tratt) måste finnas i depåplats. All parkering samt mekning skall ske på presenning.
· Fusk beivras med diskvalificering!
Reglemente för bil:
Om en ruta går sönder måste den täckas över med antingen en genomskinlig plastskiva eller genomskinlig plast. Kravet är att man ska ha sikt i sidled och bakåt även om en ruta går sönder. Man får inte köra vidare om man inte täcker fönsteröppningen enligt ovanstående.
· Bilen får inte ha 4-hjulsdrift
Bilen skall ha duglig bogserkrok fram och bak (dragkrok duger), väl synlig. (kätting, vajer eller dylikt)
Bilen skall vara av typen personbil, ej van/pickup etc. oavsett registreringsbevis.
· Inga lysen fram eller bak på bilen pga risk för glaskross på banan.
·2st röda parkeringsljus samt 2st röda bromsljus bakåt ska finnas och monterat så att de inte förstörs av en påkörning. (t.ex. i hatthyllan)
· Bilens motorhuv samt bagagelucka skall förses med sprintlåsning av något slag och originallåsning skall vara avplockad eller bortmonterad pga brandrisk.
· Däcken ska vara minst 3 år gamla och får inte vara utrustade med annan eller fler dubb än vanliga vinterdäck är. Inte tilläggsdubbad osv.
· Bilen måste vara utrustad med fungerande bilradio (FM-RADIO) och högtalare med fungerande antenn.
· Bilen måste ha minst 1 sittplats/deltagare i laget och vara utrustade med minst 3-punktsbälte för samtliga.
· Bilen får inte förstärkas fram eller baktill. Tillåtet att förstärka upp hjulhus för att minska risken för punktering samt förstärka upp kylare eller andra viktiga organ.
· Stötfångare får ej förstärkas eller byggas på.
· Bilen skall utrustas med väldigt tydliga startnummer på taket. Minst 30cm höga och dessa får målas eller tejpas ifall det är mycket bra gjort. Startnumren skall vara av fylld karaktär och vara svart mot vit bakgrund eller vit mot svart bakgrund. Startnumret skall fästas på taket med plåt som popnitas/bultas i taket.
·  Alla dörrar ska gå öppna
Kontrolleras vid besiktning
  • Bälte
  • Däck
  • Gällande körkort (ska ligga i bilarna vid besiktning)
  • Hjälmar (ska ligga i bilarna vid besiktning)
  • Ljus
  • Eventuellt kan nykterhetstest förekomma sporadiskt vid misstanke om alkoholförtäring.