Skoterleder

skoterlederSkoterlederna runt Jörn med omnejd har idag en sträckning på ca 27 mil. Att underhålla dessa ledmil innebär ett stort jobb som omfattar:

• Sladdning
• Röjning
• Brobyggen
• Vindskyddsbyggen
• Utmärkning / skyltning

Vi är i stort behov av hjälp och söker er som är intresserade av att hjälpa till. Klubben har egen utrustning som skotrar, sladdar, kryss, skyltar osv. är till för våra medlemmar till att underlätta underhållet.
Kontakt för skoterleder: PO Hillergren (skoter) 070-215 96 70