Hjälp Vidde genom att fylla i en enkät med era insikter och åsikter som skoteråkare

Länk till enkäten: https://forms.gle/LwLHzsEC27gXqmd6A

Om allt går som det är tänkt, har vi snart en fabrik i Jörn, som ska tillverka eldrivna snöskotrar. Jörn med omnejd är sen gammalt ett område, där det körs mycket skoter på vintern och våren. Skotrarna används både för fritid och inom diverse andra områden, som t.ex. turism, renskötsel och mycket mer. Många är uppväxta med skoter och allt vad det innebär. Inte många av oss har däremot provat att köra en eldriven snöskoter. Men snart kan detta bli verklighet och vi i Jörn är både stolta och förväntansfulla på det som kan bli en företagsetablering på orten. Det borde vara uppskattat i hela Skellefteå kommun och även i Norr- och Västerbotten där skoteråkning är en del av vår vardag och kultur.

Företaget som tänker starta tillverkningen har bett Jörns Skoterklubb om hjälp med att sprida deras enkät, där de vill få ”insikter och åsikter från skoteråkare”. Jörns Skoterklubb hjälper gärna till att sprida deras enkät och vi hoppas att fler vill hjälpa oss att sprida enkäten vidare så att företaget får ett bra underlag att jobba med. Tack för hjälpen och vi hoppas att vi snart får se en elskoter i ett spår nära oss!
https://viddemobility.com/